Bewindvoerder met erkende kwaliteit

Bewindvoerderskantoor Hamming is geregistreerd bij alle rechtbanken en voldoet aan alle kwaliteitsnormen en wettelijke eisen. Wij zijn lid van Horus, een onafhankelijke brancheorganisatie voor bewindvoerders, curatoren en mentoren.

 

Onze werkwijze en aanpak is discreet en doelgericht. Integriteit, nauwe persoonlijke betrokkenheid, betrouwbaarheid en oog voor uw individuele situatie vormen de kern van onze dienstverlening. Voor onze dienstverlening hanteren wij de vastgestelde tarieven volgens LOVCK.

Stichting FTI

In de wet op het financieel toezicht (Wft) is opgenomen dat wanneer een bedrijf of instelling een betaal- en/of spaarrekening voor een cliënt wil openen en/of beheren, in principe een vergunning nodig is als financieel dienstverlener. De AFM verstrekt deze vergunning. Stichting Financieel Toezicht Inkomensbeheer (Stichting FTI) heeft een collectieve vergunning  om te kunnen bemiddelen bij het openen van betaal- en/of spaarrekeningen en elektronisch geld. Hamming Bewindvoering B.V. is aangesloten bij de Stichting FTI en beschikt daarmee over de benodigde vergunning. Zie HIER het register van de AFM.

Erkend leerbedrijf

Bewindvoerderskantoor Hamming is een Ecabo-erkend leerbedrijf. We bieden stages aan op diverse niveaus en voor diverse opleidingsrichtingen. Belangstelling? Vul dan ons stageformulier in.

Betaalvereniging Nederland

Hamming bewindvoering B.V. is een door de Betaalvereniging Nederland erkende hulpverleningsorganisatie. Wij kunnen u begeleiden bij het aanvragen van een basisbankrekening wanneer het aanvragen van een gewone betaalrekening niet mogelijk is.