Juridisch advies

Hamming Bewindvoering wil u graag bijstaan en adviseren in juridische aangelegenheden. Te denken valt aan echtscheidingen, omgangsregelingen, alimentatie, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en strafzaken. Wij werken samen met advocaten die u kunnen bijstaan in een procedure. Zaken worden helder bekeken. Gezocht wordt naar een efficiënte oplossing binnen het juridische kader en met in achtneming van de (sociale) omstandigheden.

Tevens kan mediation worden aangeboden. De mediator tracht dan met u en met wie u een geschil heeft, in onderling overleg tot een oplossing te komen.

 

Bewindvoering

Curatorschap

Mentorschap

Budgetbeheer

Schuldhulpverlening

Belastingaangifte

Vrijblijvend nader kennismaken?