Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 2021 in werking

Op 1 januari 2021 treedt de wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers. Dit zorgt ervoor dat mensen met schulden die te maken krijgen met beslaglegging op hun inkomen altijd een minimum bedrag overhouden om van te leven.

Adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind per 1 januari 2021

Mensen met problematische schulden kunnen worden geholpen met schuldenbewind. Een bewindvoerder beheert dan hun financiën en stabiliseert de situatie. Schuldenbewind is een ingrijpende maatregel. Gemeenten kunnen mensen met schulden soms ook ondersteunen met lichtere vormen van hulp. Vanaf 1 januari 2021 mogen zij de rechter daarover adviseren.

Stand van zaken digitaal toezicht op professionele bewindvoerders

Inmiddels wordt in meer dan 50.000 bewindszaken digitaal gecommuniceerd met de rechtbank. De afgelopen tijd was er veel nieuws rondom de digitalisering van de rechtspraak. Daardoor ontvangt de Rechtspraak veel vragen over digitale bewindszaken en of deze nog wel doorgang vinden. Om meer duidelijkheid te geven staan hieronder enkele veelgestelde vragen en antwoorden, waaronder de belangrijke vragen: Wat is digitaal toezicht op professionele bewindvoerders? Wat zijn de voordelen van digitaal toezicht op professionele bewindvoerders?

Deventer moet kosten voor bewindvoerders vergoeden

De gemeente Deventer moet inwoners met een laag inkomen de keuze blijven geven tussen een particuliere bewindvoerder of een bewindvoerder van de gemeente. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald na een klacht van De Financiële Hulpverlener, een particuliere ondernemer die actief is als bewindvoerder. Deventer biedt zelf als gemeente bewindvoering aan voor inwoners met een laag inkomen die niet in staat zijn om zelf hun financiële zaken te regelen. Zij hoeven niet te betalen voor deze dienst van de gemeente. Tot eind 2016 konden inwoners ook kiezen voor een particuliere bewindvoerder. De kosten voor de bewindvoerder werden dan vergoed via de bijzondere bijstand. De gemeente heeft eerder dit jaar de vergoeding via de bijzondere bijstand gestopt met als doel om de uitgaven uit de bijzondere bijstand te beperken.

 

Bewindvoerders klagen over DIGID

Staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt dat de machtigingsfunctie voor DigiD problemen van bewindvoerders en mentoren in de toekomst weg kan nemen. Nu klagen bewindvoerders van bijvoorbeeld dementerende mensen dat ze aangewezen zijn op nodeloos veel papierwerk. ‘Helaas ontbreken tot op heden de noodzakelijke voorzieningen, zoals een digitale registratie van bewindvoeringen’, schrijft Knops. Met behulp van een nieuwe machtigingsfunctie die in het regeerakkoord is opgenomen, wordt het voor wettelijke vertegenwoordigers mogelijk om namens een ander zaken met de overheid te regelen.

Staatssecretaris Knops

Laaggeletterdheid is groot probleem

De Week van de Alfabetisering is begonnen en vraagt aandacht voor een omvangrijk probleem: laaggeletterdheid. Uit nieuw onderzoek van Stichting Lezen & Schrijven blijkt dat er ruim 2,5 miljoen mensen zijn die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen en dit aantal daalt niet. Steker nog, het stijgt. Met name onder ouderen is het een groot probleem, wat hen extra kwetsbaar maakt.

‘Overheid heeft geen realistisch beeld van burger’

De overheid moet een realistischer beeld krijgen van de zelfredzaamheid van de burger. Dat is er nu niet, vindt de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR). “Er bestaat een behoorlijk verschil tussen wat van de burgers wordt verwacht en wat zij daadwerkelijk kunnen doen”, staat in het rapport ‘Weten is nog geen doen’.

Samenwerking CJIB

Tijdens het congres op 21 maart in Zeist, ondertekenden het CJIB en beroepsorganisaties van bewindvoerders een intentieverklaring. Hiermee spraken ze af dat bewindvoerders voor hun cliënten een minnelijke regeling met het CJIB kunnen afspreken.